Lý do nên du học Nhật Bản ngay khi tốt nghiệp cấp 3