Thủ Tục Xin Visa Vĩnh Trú Tại Nhật?

1. Đối tượng: Người nước ngoài đang ở Nhật muốn chuyển visa sang dạng vĩnh trú, hoặc người nước ngoài sinh ra tại Nhật muốn xin visa vĩnh trú (từ nay viết tắt là đương sự.)

Xem thêm: Thủ Tục Xin Visa Vĩnh Trú Tại Nhật?

Bạn đang ở: Trang chủ Câu hỏi