Hồ sơ du học Nhật cần chuẩn bị những gì?

Một số bạn cho rằng hồ sơ du học Nhật Bản phức tạp hơn hồ sơ du học Mỹ, nhưng khi nhìn về mặt tổng quát thì hồ sơ du học Nhật cũng rất đơn giản. Cũng giống như hồ sơ du học Mỹ thì ở bên hồ sơ du học Nhật Bản cũng yêu cầu các bạn nộp 2 loại giấy tờ chính là về phía hồ sơ cá nhân của người đi du học và hồ sơ của người bảo lãnh.

Xem thêm: Hồ sơ du học Nhật cần chuẩn bị những gì?

Bạn đang ở: Trang chủ Câu hỏi