Du học Nhật Bản: Vừa học vừa làm có đủ trang trải chi phí?

Du học Nhật Bản ngày nay đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm bởi chính sách của chính phủ Nhật Bản cho phép du học sinh "vừa đi học vừa đi làm". Để thông tin chi tiết về chương trình này, Công ty CP Thương Mại JVS Việt Nam xin tóm tắt lại chương trình dưới dạng hỏi đáp nhằm cung cấp cho những ai có nguyện vọng đi du học Nhật Bản có thể yên tâm khi đăng ký tham gia chương trình này.

Xem thêm: Du học Nhật Bản: Vừa học vừa làm có đủ trang trải chi phí?

Bạn đang ở: Trang chủ Câu hỏi